ENERGETINIAI

Odoo image and text block

SE „VISAGINO ENERGIJA“, LITHUANIA  

Heat networks ŠK-11 and ŠK-19, Visaginas technical and detail project 

Odoo image and text block

SC „ORLEN Lietuva“, LITHUANIA  

Crude oil tank capacity 54000m³ basic and detai design, obtained building permit

Odoo image and text block

 

SC „KLAIPĖDOS NAFTA“, LITHUANIA 

LFO tank farm extension 6x20000m³. Basic and detai design, obtained building permit.

Odoo image and text block

SC „KLAIPĖDOS NAFTA“, LITHUANIA  

LFO and biofuel tank farm extension 2x10000m³ and 4x5000m³ basic and detai design, obtained building permit.

Odoo image and text block

SC "KLAIPĖDOS NAFTA", LITHUANIA 

Reconstruction of light oil products truck loading facilities. Basic and detail design, obtained building permit.

Odoo image and text block

SC "KLAIPĖDOS NAFTA", LITHUANIA 

Extension of loading/ unloading and storage petroleum products facilities II investment phase feasibility study at SC „Klaipėdos nafta“


 

Odoo image and text block

SC "KLAIPĖDOS NAFTA", LITHUANIA 

HFO tank farm 2x4200 m3 basic and detai design, obtained building permit

Odoo image and text block

WIND ENERGY POWER PLANT PARK „PAGĖGIAI 13“, 20/110 kV SUBSTATION, LITHUANIA 

Prevencinės apsaugos nuo gaisrų bei sprogimų galios transformatoriuje sistemos „SERGI Transformer Protector“ projektas.

Odoo image and text block

SC "KLAIPĖDOS NAFTA", LITHUANIA 

Suskystintų dujų terminalo krantinės gaisro gesinimo sistemų, aplinkosaugos projekto dalys, statybos leidimas.

Odoo image and text block

SC "ORLEN LIETUVA", LITHUANIA 

Butano išgarintuvo ir jo vamzdyno techninis darbo projektas.

Odoo image and text block

JSC „GELEŽINKELIO TIESIMO CENTRAS“, LITHUANIA 

Techniniai projektai, darbo projektai, vykdymo priežiūra. Biokuro katilinių techniniai ir darbo projektai Valčiūnuose, Kėdainiuose, Pavenčiuose, Zokniuose, panaudoto išvalyto tepalo 1MW katilinė Radviliškyje.

Odoo image and text block

AB "LIETUVOS GELEŽINKELIAI", LIETUVA, 2008-2014

Kauno cecho naftos produktų kuro sandėlio rekonstrukcija. Vaidotų naftos produktų kuro sandėlio rekonstrukcija. Radviliškio lokomotyvų depo naftos produktų kuro bazės kokybės tyrimų laboratorijos ir alyvų regeneracijos pastato techninis ir darbo projektai, statybos leidimo gavimas, konkursinės dokumentacijos modernizavimo darbams rengimas.

Odoo image and text block

AB "ORLEN LIETUVA" JUODEIKIAI, MAŽEIKIŲ RAJ., LIETUVA, 2009

Visbreakingo likučių vakuuminės reaktifikacijos bloko praplėtimo priešgaisrinio vandens, priešgaisrinės signalizacijos, konstrukcijų projektas, leidimo gavimas.

Odoo image and text block

JSC "FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA", LITHUANIA 

Joniškio centrinės katilinės rekonstrukcija, techninis projektas.

Odoo image and text block

AB "LIETUVOS ENERGIJA" ELEKTRĖNAI, LIETUVA, 2013

Elektrolizerio ir jo įrangos pakeitimo naujais techninis projektas.

Odoo image and text block

SC "ACHEMA", LITHUANIA 

Karbamido tirpalo (AdBlue) sandėlio išplėtimo ir pakrovimo į autocisternas techninis ir darbo projektai.

Odoo image and text block

"VKG OIL AS" KOHTLA-JARVE, ESTONIA 

Skalūnų dujų kondensato surinkimo ir nuvedimo techninis ir darbo projektai.

Odoo image and text block

SC “KLAIPĖDOS NAFTA“, LITHUANIA 

Priešgaisrinės sistemos automatinės ir mechaninės dalies rekonstrukcija. Techninis ir darbo projektai.

Odoo image and text block

TAMANNEFTEGAS, TAMANĖS REGIONAS, RUSIJA, 2011-2013

Sunkiųjų naftos produktų iškrovimas ir geležinkelio estakados nauja statyba, techninis darbo projektas, projekto vykdymo priežiūra.

Odoo image and text block

AB “KLAIPĖDOS NAFTA“, LIETUVA, 2012-2013

Produktų iškrovimo iš geležinkelio cisternų ir pakrovimo į geležinkelio cisternas metu išsiskiriančių garų surinkimo ir utilizavimo technologija. Techninis darbo projektas.

Odoo image and text block

RKB BUNKERING TERMINAL, LATVIA

Galimybių studija.

Odoo image and text block

PALANGOS ORO UOSTAS, PALANGA, LIETUVA, 2010

Tarptautinio Palangos oro uosto degalų bazės rekonstrukcija. Techninis projektas, darbo projektas, statybos leidimo gavimas, projekto vykdymo priežiūra.

Odoo image and text block

AB "LIETUVOS GELEŽINKELIAI", RADVILIŠKIS, LIETUVA, 2010

Radviliškio lokomotyvų depo naftos produktų kuro bazės techninis projektas, statybos leidimo gavimas, konkursinės dokumentacijos modernizavimo darbams rengimas.

Odoo image and text block

SC "ORLEN LIETUVA" JUODEIKIAI, LITHUANIA 

Vandenilio gamybos įrenginys. Projekto derinimas ir statybos leidimo gavimas.

Odoo image and text block

AB "KLAIPĖDOS NAFTA", KLAIPĖDA, LIETUVA, 2009

Šviesių naftos produktų pakrovimo į mobiliąsias talpyklas sistemos rekonstrukcijos techninis darbo projektas.

Odoo image and text block

SC "LIETUVOS GELEZINKELIAI" / JSC "SBA NAFTOS KOMPANIJA", LITHUANIA 

Vilniaus lokomotyvų depo Kauno cecho naftos produktų kuro sandėlio rekonstrukcija. Techninis projektas, projekto valdymas, konkursinės dokumentacijos modernizavimo darbams rengimas, projekto vykdymo priežiūra.

Odoo image and text block

AB "MAŽEIKIŲ NAFTA", JUODEIKIAI, MAŽEIKIŲ RAJ., LIETUVA, 2006

Naftos produktų krovos terminalo techninis ir darbo projektai, pirkimo dokumentų paruošimas, projekto vykdymo priežiūra.

Odoo image and text block

"WESTWAY TERMINAL POLAND" SP. Z.O.O., GDYNIA, POLAND 

Naftos/chemijos produktų krovos terminalo 2-as ir 3-ias išplėtimo etapai, K-2 ir K-3 klasių produktų krova iš/į laivus, geležinkelius, sunkvežimius. Techninis projektas.

Odoo image and text block

AB "ACHEMA" JONAVA, LIETUVA, 2013

· 2004 - 2005 m. – cheminio vandens paruošimo įrenginio techninio ir darbo projektų korekcija;

· CO2 production facility. Basic design.

Odoo image and text block

AB "LIETUVOS ELEKTRINĖ", ELEKTRĖNAI, LIETUVA, 2004-2006

Tamsių naftos produktų rezervuarų pakeitimo detalus projektas.

Odoo image and text block

JSC "VENTAMONJAKS", VENTSPILS, LATVIA 

Uosto terminalo rekonstrukcijos projektas naftos produktų krovimui.

Odoo image and text block

AB "KLAIPĖDOS NAFTA", KLAIPĖDA, LIETUVA, 2009

· 2003 m. – esamų mazuto krovos įrengimų rekonstrukcijos projektas, pritaikant juos žalios naftos krovai;

· Basic design of heavy fuel oil tanks 2 x 33 000 m³.

AB "MAŽEIKIŲ NAFTA", JUODEIKIAI, MAŽEIKIŲ RAJ., LIETUVA, 2003

Naftos Terminalas Būtingėje. Trijų Naftos rezervuarų (52 000 m³) techninio projekto korekcija ir derinimas.

Odoo image and text block

DELTA PETROLEUM CO., TURKEY 

Tamsių naftos produktų terminalo projektavimas, Poti, Gruzija.

Basic and detail design.

Odoo image and text block

KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "KLASCO", KLAIPĖDA, LIETUVA, 2001-2002

Birių trąšų krovos terminalo techninio bei darbo projektų paruošimas. Terminalo sandėliavimo talpa 70 000 tonų, metinė krovos darbų apimtis 2 mln. tonų. Projektas apima geležinkelio vagonų iškrovimo mazgą, transporterių sistemą, sandėlius (trys 50 m skersmens gelžbetonio kupolai), maišymo / pakavimo cechą, laivų pakrovimą.

Odoo image and text block

AB "KLAIPĖDOS NAFTA", KLAIPĖDA, LIETUVA, 2009

Tamsiųjų naftos produktų ir dyzelinio kuro perkrovimo įrenginių rekonstrukcijos projektas bei šviesių naftos produktų pakrovimo į saugyklas įrenginių projektavimas. Terminalo projektinės krovos apimtys 6,6 mln. tonų. Suprojektuota dvylika 20 000 m³ talpos rezervuarų, vagonų iškrovimo bei laivų krovos įrengimai, siurblinės ir pan.