GAMYBINIAI

Odoo image and text block

JSC „NARBUTAS FURNITURE COMPANY“, LITHUANIA

Industrial building extension 7600m2. Basic and detail projects, obtained building permit

Odoo image and text block

JSC „MONDELEZ LIETUVA PRODUCTION“, LITHUANIA

Expansion of pneumatic sugar transportation system, basic detail project

Odoo image and text block

SC “LIETUVOS GELEŽINKELIAI“, LITHUANIA

Modernization of the existing compressed air system (working pressure 6 bar)

Odoo image and text block

JSC "KROVINIŲ TERMINALAS", LITHUANIA

Installation of isopentane loading/unloading system at the oil and chemical products terminal, basic detail project

Odoo image and text block

LITHUANIA

Chemical warehouse 2000m² reconstruction project

Odoo image and text block

UAB "AKUSTINĖS BIOTECHNOLOGIJOS", 2015
Durpių perdirbimo technologinės linijos projektas. Techninis darbo projektas.

Odoo image and text block

VĮ "IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ", 2014
Konteinerių su radioaktyviomis atliekomis užbetonavimo linija ir tam tikslui skirtas betono gamybos mazgas. Techninis projektas.

Odoo image and text block

VĮ "KAUNO REGIONO KELIAI", KAUNAS, LIETUVA, 2014
Kauno regiono kelių tarnybos transporto bazės Pagirių k. Garliavos sen. Kauno r .sav. statybos projektas. Bendras statinių plotas 6500m2. Techninis projektas.

Odoo image and text block

AB "AMILINA", PANEVĖŽYS, LIETUVA, 2013
Sirupų gamybos cecho vamzdynų techninis ir darbo projektai, įskaitant vamzdynų izometrijas.

Odoo image and text block

"CEMEX", BROCENI, LATVIJA, 2012
Molio ir kalkakmenio sandėlių darbo projektas. Sandėlių plotas 22000 m2, aukštis - 32 m.

Odoo image and text block

AB "KAUNO GRŪDAI", ALYTUS, LIETUVA, 2010
Elevatoriaus, trijų sandėliavimo korpusų rekonstrukcijos techninis projektas (100 000 t).

Odoo image and text block

COCA-COLA GAMYKLA LATVIJOJE, 2008-2009
Gėrimų gamyklos techninis ir darbo projektai.

Odoo image and text block

WIENERBERGER, SITKŪNAI, LIETUVA, 2007-2008
Plytų gamyklos (bendras plotas 20 000 m2 ) techninis projektas.

Odoo image and text block

AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA" CINKAVIMO GAMYKLA VILNIUJE, LIETUVA, 2007-2008
Cinkavimo gamyklos techninis ir darbo projektai.

UAB "METOIL", KALNĖNAI, LIETUVA, 2007
Kalnėnų naftos produktų terminalo rekonstrukcijos galimybių studija.

Odoo image and text block

UAB "NARBUTAS IR KO", UKMERGĖ, LIETUVA, 2007-2010
Baldų gamyklos (bendras plotas 30 000 m2) techninis projektas.

Odoo image and text block

COLEP PORTUGAL KOSMETIKOS GAMYKLA, KLESZCZOW, LENKIJA, 2000-2001
Techninis bei detalus projektas, statybos leidimo gavimas, tiekimas, vadovavimas statybai (Plyno lauko projektas). Projektas atliktas kartu su Tebodin Lenkijos padaliniu.

PHILIP MORRIS, KROKUVA, LENKIJA, 1999-2001
Pagalba Tebodin Lenkijos padaliniui atliekant tabako gamyklos Krokuvoje rekonstrukciją. Techninio bei darbo projektų paruošimas, derinimas, tiekimas, statybos priežiūra.

VENTSPILIO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAS, LATVIJA, 2000-2001
Projektavimas ir konkurso medžiagos paruošimas (ISPA, FIDIC) vandentiekio, apskaitos, nuotekų tinklų ir vandenvalos įrengimų bei 6 siurblinių renovacijai.

JELGAVOS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAS, LATVIJA, 2000-2001
Projektavimas ir konkurso medžiagos paruošimas vandentiekio ir nuotekų tinklų bei siurblinių rekonstrukcijai.

ŠIAULIŲ BUITINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS VYSTYMO PROJEKTAS, LIETUVA, 2000
Galimybių studijos ir ISPA paraiškos paruošimas, PAV, projektavimas. Esamos atliekų aikštelės uždarymo konkursinės dokumentacijos ruošimas bei Šiaulių apskrities regioninės atliekų aikštelės įsteigimo projektas.

ES PHARE/KAUNO SAVIVALDYBĖ, LIETUVA, 1999
Kauno regiono pavojingų atliekų aikštelės projektavimas, PAV ir konkurso medžiagos paruošimas.

Odoo image and text block

SHELL, CENTRINĖ IR RYTŲ EUROPA, 1998
Shell degalinių statyba Centrinėje ir Rytų Europoje. Projekto valdymas, projektavimas, statybos priežiūra.

PHILIP MORRIS, KLAIPĖDA, LIETUVA, 1995-1996
Tabako gaminių sandėlio projektavimas, įskaitant sunkvežimių pakrovimo ir iškrovimo įrenginius.